Return to مواد شیمیایی

اسید شست و شوی ممبران RO-CIP

اسید شست و شوی ممبران

Clean In Place *CIP

 

شرکت پارسیان آب نسبت به تهیه محلول شست و شوی قوی وکارا اقدام نموده است.

هم زمان شست و شوی ممبرانها کمتر شده و هم میزان شست و شوی به حداکثر رسیده است .
CIP (شست و شوی ممبران های سیستم آب شیرین کن های صنعتی )

( Clean In Place)
شست و شوی در آب شیرین کن ها، یکی از مقوله های پر اهمیت می باشد.

به منظور نگهداری مناسب و صحیح از دستگاه ،بخصوص اصلی ترین قسمت بنام ممبران ها می باشد.

هنگامی که یک واحد آب شیرین کن RO نیازمند شست و شوی یا CIP می باشد.

دچار کاهش 10-15 درصدی ظرفیت آبدهی شده ویا اختلاف فشار آب قبل و بعد از ممبران ) به بیش از 4-5 بار افزایش یافته).

و یا با افزایش یکباره EC مواجه شده است .

گرچه لازم است قبل از انجام CIP:

کاهش دما ، میزان تزریق مواد بهسازی آب ، سلامت فیلتر کارتریج ها و سایر تجهیزات و پارامترها کنترل گردد.

در حالت عادی چنانچه سیستم آب شیرین کن RO بدون هرگونه تغییر حاد پارامترهای فوق ،در حال بهره برداری باشد ، نیز توصیه میگردد.

در فاصله زمانی 3 ماه یکبار ، CIP ملایم صورت پذیرد.
بر اساس منابع شرکت های سازنده ممبران ، مواد شیمیایی جهت CIP پیشنهاد میگردد .

گرچه مواد توصیه شده توانایی شستشوی ممبران ها را دارند.

لیکن ، مواد مذکور برای آب های نرمال پیشنهاد شده است.

برای آب هایی با آلودگی های گسترده ممکن است کارایی 100% نداشته باشند.
گرچه عوامل رسوبگزار بر پایه کاتیون ها نظیر یون کلسیم ، منیزیم ، آهن وسایر فلزات متداول و همچنین آنیون های سولفات و کربنات ، رسوب های عمومی در ممبران ها می باشند .

لیکن با توجه به نفوذ پساب های صنعتی به آب های سطحی .

و حضور ترکیبات آلی و برداشت از آب های آلوده ( Intake) برخی ترکیبات غیرمحلول و پیچیده (Complex) در ممبران ها ایجاد می نماید.

که به با مواد شیمیایی مرسوم قابل شستشوی کامل نمی باشند.
از طرف دیگر ورود باکتری ها به سیستم RO و رشد توده های باکتریایی بدلیل وجود محیط مناسب رشد و تکثیر باکتری ها ، ایجاد Biofouling ها شدید در ممبران ها می نماید.

که با عملیات CIP با کمک ترکیبات اسیدی و قلیایی عمومی ، بطور کامل قابل شستو نیستند .

و لازم است از مواد ضد باکتری کش (بایوساید) استفاده نمود.
نکته بسیار مهم و قابل توجه در فرآیند CIP آن است که باید دقت داشت کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده غیر اکسید کننده و باعث آسیب به ممبران ها نگردد.
لذا کنترل pH و غلظت مواد مورد مصرف در بهینه سازی اثرگزاری بر رسوبات و کاهش اثرات تخریبی بر ممبران و پرشر وسل ها بسیار حائز اهمیت است.
بطور مثال استفاده از مواد قلیایی قوی در CIP باعث آسیب به سطح داخلی پرشر وسل های FRP می شود.

و با از بین بردن ماتریس پلی استز یا اپوکسی سازنده پرشر وسل ها ، الیاف شیشه آزاد شده که خود باعث ایجاد گرفتگی و آسیب به ممبران ها می گردند.
الیاف مذکور در دهانه ممبران ها تجمع یافته و باعث گرفتگی فیلترها می شوند.
گاهی این الیاف به اشتباه به عنوان الیاف تخریب شده فیلتر کارتریج فرض می گردد.

و با تعویض مدلهای گوناگون فیلتر کارتریج سعی بر رفع این مشکل می نمایند .

چراکه در اغلب موارد ممبران ها از درون پرشروسل ها خارج نمی شوند.

این معضل فقط هنگام تعویض ممبرانه ها قابل مشاهده می باشد .
برای اطمینان از شستشوی کامل ممبران ها ، استفاده از مواد شیمیایی مناسب و بدون ایجاد آسیب به تجهیزات RO توصیه میشود.

مواد شیمیایی شوینده ممبران ها ،در سه نوع پایه اسیدی ، قلیایی و بایوساید-دترجنت ، تضمین کننده شستشو و CIP کامل RO می باشد.
استفاده از سه ماده در هر CIP الزامیست .

مواد شیمیایی مذکور از نوع ملایم با حداکثر توانایی شستشو و غیر اکسید کننده می باشند.
غلظت مناسب ، محلول سازی آسان ، عدم نیاز به تنظیم pH در طی عملیات CIP ، ایمنی و بدون خطر برای کاربر از مزایای عمده این دسته مواد شیمیایی می باشد.

 

 

کلمات مرتبط با مواد شستشوی ممبران :
فروش اسید شستشوی ممبران , مواد احیاء ممبران ,  شستشوی ممبران ,محلول شست و شوی,فروش محلول احیای ممبران,لیست قیمت اسید شست و شوی ممبران,محلول احیای ممبران کرج,اسید شست و شوی ممبران تهران,اسید احیای ممبران کرمان,