Return to مواد شیمیایی

اسید ضد رسوب DM

مواد ضد رسوب دی ام DM
اسید ضد رسوب دیگ بخار

نام های دیگر : مواد ضد رسوب ، مواد ضد رسوب دیگ های بخار ،DM .

رسوب به معنای انباشته شدن ذرات ریز جامد بر روی یک قطعه به گونه ای است که باعث مسدود شدن آن قطعه می شود.

بدون ابزار و وسایل جلوگیری از رسوب ، قطعه ها و مجاری آب در المنت های دستگاه به دلیل ته نشینی و رسوب گاز های محلول در آب همچون سولفات کلسیم ، کربنات ، مسدود خواهند شد.

بیشتر آب های معدنی دارای غلظت نسبتا بالای کلسیم، سولفات هستند.
در عملیات نمک زدایی دستگاه ها، در نسبت های بالای بازیافت، حد محلولیت از سطوح اشباع فراتر رفته و باعث شکل گیری کریستال بر روی سطوح دستگاه ها می گردد.

مسدود شدن سطوح دستگاه ها با رسوباتی که بر روی آن شکل می گیرد نفوذ و عبور جریان آب را کاهش می دهد.

به همین دلیل نیز هزینه های رسوب زدایی افزایش می یابد.
رسوب گذاری در دستگاه ها تاثیر بسیار جدی در میزان نفوذ پذیری آنها دارد.

به نحوی که بعد از مدتی کارکرد این سیستم سریعا کاهش می یابد.

البته زمان رسوب گذاری این سیستم تا حد زیادی بستگی به نوع رسوب و مقدار انباشته شدن آن دارد.

از نظر اقتصادی بسیار به صرفه است که از شکل گیری رسوب جلوگیری شود.

 اگر مواد ضد رسوب در اختیار داریم اجازه ندهیم رسوبات ضخیم شوند .

زیرا شکل گیری رسوب اغلب مجاری خوراک ورودی سیستم را مسدود می سازدو در نتیجه فرایند پاک سازی و رسوب زدایی را بسیار گران تر و زمان بر می سازد.

مواد ضد رسوب :

موادی هستند با سطوح فعال و با واکنش های رسوبی که به سه شکل انجام می پذیرد :

پیشگیری آستانه ای :

این قابلیتی است که این مواد دارند و براساس آن یک ماده ضد رسوب می تواند محلول های بسیار اشباع شده را از نمک های محلول گسترش یابنده تا حدی حفظ نماید.

تغییر کریستال :

این خصوصیتی از ماده ضد رسوب است، که می تواند اشکال کریستال را تغییر دهد .

به گونه ای که کریستال ها نرم و بدون رسوبات چسبنده و سخت باشند.
پراکندگی : پراکندگی خصوصیتی است که در بعضی مواد ضد رسوب وجود دارد که آنها را قادر می سازد بر روی کریستال ها یا ذرات کلوییدی جمع شوند و با ایجاد بار منفی باعث جدایی بین کریستال ها شوند.

مواد ضد رسوب دیگ بخار :

دیگ های بخار در کلیه صنایع از جمله ادوات کلیدی هستند که بیش از هر قسمت در معرض اختلال توقف و یا شرایط خطرناک قرار دارند.

مهم ترین عامل افزایش راندمان دیگ های بخار بهسازی و پالایش آب آن می باشد.

آبی که در طبیعت وجود دارد آب ناخالص می باشد .

و معمولا همیشه دارای ناخالصی هایی از جمله سدیم کلراید ترکیبات منیزیم و ترکیبات آلی می باشند.
با وجود این آبی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرداز انواع فیلتر ها می گذرد باز هم 100% خالص نبوده و یا حتی ناخالصی هایی از طریق نشتی به دیگ راه پیدا می کند.

این ناخالصی ها در صورت عدم اخذ تدابیر لازم صدمات بالایی را به دیگ وارد می کند.

این ناخالصی ها منجر به تشکیل رسوبات سخت و فشرده می شوند.

اکسیژن موجود در آب نیز موجبات خوردگی را فراهم می آورد و از راندمان تبادل حرارت می کاهد .

بنابر این برای ثابت نگه داشتن حرارت دیگ باید دمای بیشتری به لوله ها بدهیم که موجب گرم شدن بیش از حد فلز شده و نهایتا موجب کاهش کارایی و نقص دستگاه می گردد.

ماده دی ام :

این ماده که دی ام یا ضد رسوب نامیده می شود مانع از چسبیده شدن رسوبات به هم می شود.

ذرات را در آب گردشی به صورت معلق و پراکنده در آورده تا بتوان آنها را از طریق زیر آب از سیستم خارج کرد.
مقدار مصرف :

مقدار مصرف این ماده تابع شرایط زیادی می باشد.

می توان به نحوی عملکرد دی اریتور مقدار آب جبرانی، TDS مجاز – ضد کف مورد استفاده و مقدار آب بلودان و نشتی اشاره کرد .

ولی در شرایط عادی استفاده از 4 لیتر دی ام در هر متر مکعب آب ورودی توصیه می شود..

 

کلمات کلیدی DM:
فروش DM ,  قیمت DM ,  خرید DM ,   DM  چیست ,  کاربرد DM,   فرمول تزریق DM ,  فرمول شیمیایی DM