پکینگ مدیا(رشد چسبیده)

Attached Growth Packing ( MEDIA )

فرایند تصفيه فاضلاب با روش های  مختلفی امکان پذیر می باشد .

يکی از اين روش ها، تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال با رشد چسبيده مي باشد . در اين روش به منظور کاهش بار آلودگی ، کاهش حجم مخازن و محصور کردن ميکرو ارگانيزمها ازمواد پرکننده استفاده مي نمايند.اين مواد مي تواند ، سنگهای آذرين متخلخل ، قلوه سنگ ، مواد پلاستيکی ، پی.وی.سی ، پلی اتيلن و يا پلی پروپيلن باشد . با بکار بردن اين مواد بستر مناسبی برای رشد و تکثير ميکروارگانيزمهای موجود در فاضلاب به وجود می آيد. امروزه طرح های مختلفی ازاين مواد موجود بوده که با توجه به جريان رو به بالای فاضلاب در مخازن ، ميکروارگانيزمها از مواد غذايي فاضلاب تغذيه نموده بدون آنکه با جريان فاضلاب بالا و پايين  روند.

پکینگ مدیا

پکینگ مدیا(ثابت و متحرک)


MOVING Packing

پکینگ مدیا متحرک

پکینگ رشد چسبیده،پکینگ ثابت ،پکینگ متحرک

کلمات مرتبط:

کلمات مرتبط:

پکینگ مدیا،پکینگ پی وی سی،مدیا پی وی سی،پکینگ مدیا ثابت،پکینگ مدیا متحرک،مووینگ مدیا،پکینگ مدیا کرج،پکینگ مدیا تهران،پکینگ مدیا بومهن،پکینگ مدیا اصفهان،پکینگ مدیا قزوین،پکینگ مدیا اراک،پکینگ مدیا اهواز،پکینگ مدیا شیراز،پکینگ مدیا سمنان،پکینگ مدیا سنندج،پکینگ مدیا ساوه،پکینگ مدیا مشهد